Cenník

ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI DO 3 ROKOV VEKU DIEŤAŤA 
A DETI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Celomesačný denný pobyt 399,00 eur + 5,75 eur strava/ deň

Poldenný celomesačný pobyt
315 eur mesačne (denne s odchodom do 12,00) + strava 5,00 eur/ deň


    

ŠKÔLKA HAPPY KID PRE DETI OD 3 ROKOV

Celomesačný denný pobyt 373,00 eur + 5,75 eur strava/ deň

Poldenný celomesačný pobyt
310 eur mesačne (denne s odchodom do 12,00) + strava 5,00 eur/ deň


V cene školného je :

 • Edukácia pedagógmi vychádzajúca z konceptu úspešného projektu AMOSkids overeného 12rokmi intenzívnej predprimárneho a raného vzdelávania detí od 0 do 6 rokov
 • Hrové činnosti, ktoré smerujú k intenzívnemu zdokonaľovaniu individuálnych schopností detí
 • Pomôcky v tematicky usporiadaných herniach- montessori materiál, telocvičňa, kreatívna miestnosť, hudobná a logopedická miestnosť
 • Aktivity na interaktívnej tabuli
 • Angličtina denne 
 • Program krúžkov:
  Tanečníci v akcii
  Divadelníček    
  Malý atlét
  Hravá matematika
  Zdravé nôžky a joga
 • Vychádzky do Lesoparku Vrakuňa
 • Divadielka, keramikárka v škôlke
 • Intervencia špeciálneho pedagóga
 • A mnoho iného, radšej raz vidieť ako stokrát čítať...


Pravidelné denné  pobyty
menej ako 8 dní/mesiac      45 eur deň + strava 5,75 eur
9-12 dní/mesiac                   40 eur/deň + strava 5,75 eur
13-17 dní/ mesiac                37,50 eur/deň + strava 5,75 eurPrevádzka Happy kid  je pre Vás otvorená v pondelok – piatok od 7:00 hod. do 17:00
Individuálne formy dochádzky prosím konzultujte na kontaktných telefónnych číslach.

Cenník platný od 11.07.2022