Montessori škôlka intenzívne prepojená so športom pre deti od 2 rokov do 6 rokov a podľa individuálnej potreby

• Montessori didaktický materiál
• angličtina denne
• špeciálny pedagóg v škôlke, vypracovanie testov šk.zrelosti samozrejmosť u nás
• množstvo krúžkov pre deti: výtvarníček, malý vedec, malý kuchárik a pekárik,

Spoplatnené : plávanie, tenis, gymnasticko- pohyb.príprava, korčuľovanie, lyžovanie, podľa záujmu rodičov

• 30 minút hudobno-pohybovej prípravy každý deň
• práca s interaktívnou tabuľou
• oslavy narodenín a menín našich drobčekov
• návštevy divadielok, dentalalarm, environmentálna výchova s externou firmou, jazdenie na poníkoch
• tvorivé dielničky ku všetkým sviatkom a mnoho iného u nás
• bio zdravá strava
• vysokoškolsky vzdelaní pedagógovia s 2.st. VŠ z odborov:  predprimárna a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika, opatrovateľstvo a  Montessori vzdelaní pedagógovia
• komunikácia: angličtina, maďarčina, nemčina, slovenčina
• vzdelávanie pre deti so špeciálno-pedagogickými potrebami – downov syndróm, autizmus, ADHD a ADD, aspergerov syndróm, atď.


Teší ma Váš záujem o našu škôlku, jasle. Dovoľte, aby som sa Vám predstavila.
 
Volám sa Svatava Štuhlová (1974)  a narodila som sa v  Bratislave.
Vyštudovala som Pedagogickú fakultu UK v Bratislave odbor špeciálna pedagogika- pedagogika mentálne postihnutých, ihneď po ukončení SZŠ odbor detská sestra.
Skoro 10 rokov som pracovala ako špeciálny pedagóg  v škole pre mentálne a viacnásobne postihnuté detičky.

Posledné roky sa ale venujem detičkám vo veku od 1 do 6 rokov. A momentálne aj nášmu synčekovi, ktorý sa narodil 20.8.2010 a úplne nám zmenil život a až teraz v plnej miere chápem mamičky okolo seba. Prvé dieťatko v 37.roku života  v kombinácii s mojim vzdelaním? Nič horšie asi. Ale zase vám viem povedať, čo presne chcem a želám si pre svojho syna. Len to úplne najobyčajnejšie. Zdravie, lebo to je to, čo naši drobci potrebujú. Lásku, lebo tú im vieme dať bez pretvárky a oni to cítia. A chcem svojmu synovi a detičkám okolo dať úsmev a radosť, ktoré nám oni vrátia v rozžiarených očkách s úsmevom na perách.


A to je dôvod prečo je AMOSkids.
 
Pretože chcem, aby naši drobci dostali „mamičkovský prístup“ s pohladením, lásku, pocit bezpečia a istoty v našich náručiach. A tiež chcem, aby si naši drobci budovali režim dňa s istou dávkou disciplíny, správne sebaobslužné návyky, základy slušného správania, zdravé sebavedomie a hlavne zdravé sociálne kontakty s rovesníkmi. A to všetko chcem v prepojení montessori pedagogiky  s klasickou pedagogikou, so zdravou výživou, zdravým a pozitívne stimulujúcim prostredím v spolupráci s rodinou. Vďaka nášmu synčekovi miera mojej empatie a „súcitu“ s mamičkami, ktoré musia ísť do práce od svojich detičiek, rastie úmerne s vekom nášho syna. Preto chcem ,aby detičky v našich jasličkách a aj škôlke boli šťastné, usmiate, aby vedeli, že aj keď im vybehne slzička, my im ju utrieme s láskou a v objatí im dokážeme po chvíľke smútku vyčariť úsmev  na tváričke. A samozrejme... sa chceme aj vyblázniť a vyjašiť. Ak niektorá z mamičiek nesúhlasí s mojimi názormi, tak potom verím, že nájde jasličky alebo škôlku, ktoré naplnia jej očakávania.

V prianí len krásnych okamihov s našimi najúžasnejšími zlatíčkami
Svatava