O nás

Happy kid zdravá škôlka

Happy kid  je miesto pre deti, kde je prostredie prispôsobené ich potrebám od možnosti dietetickej stravy z vlastnej kuchyne, cez montessori materiál, až po skvelé športové vybavenie v našej minitelocvični  a s kreatívnou miestnosťou pre deti od 1,5 roka  do 6 rokov a podľa individuálnej potreby.
Škôlka poskytuje ideálne možnosti na prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v špecializovaných triedach a pod vedením pedagógov, ktorí sa roky venujú danej oblasti.


• 30 minút hudobno-pohybovej prípravy každý deň
• práca s interaktívnou tabuľou
• Montessori didaktický materiál
• angličtina denne
• množstvo krúžkov pre deti: výtvarníček, malý vedec, malý kuchárik a pekárik,

Spoplatnené: plávanie, džudo, zumba pre deti, korčuľovanie, gymnastika podľa záujmu rodičov

• oslavy narodenín a menín našich drobčekov
• návštevy divadielok, dentalalarm, environmentálna výchova s externou firmou, jazdenie na poníkoch
• tvorivé dielničky ku všetkým sviatkom a mnoho iného u nás
• bio zdravá strava
• vysokoškolsky vzdelaní pedagógovia s 2.st. VŠ z odborov:  predprimárna a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika, opatrovateľstvo a  Montessori vzdelaní pedagógovia
• komunikácia: angličtina, nemčina, slovenčina
• vzdelávanie  pre deti so špeciálno-pedagogickými potrebami – downov syndróm, autizmus, ADHD a ADD, aspergerov syndróm, atď.